Nasze pakiety
Pakiet brązowy
  • Dni:365
  • Priorytet:2
Cena:10
Pakiet platynowy
  • Dni:365
  • Priorytet:0
Cena:40
Pakiet srebny
  • Dni:365
  • Priorytet:1
Cena:20
Pakiet złoty
  • Dni:365
  • Priorytet:0
Cena:30
Regulamin

I. Wstęp


1. Poniższy Regulamin przedstawia zasady funkcjonowania serwisu internetowego superwczasy.pl. 


2. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, ogólne zasady korzystania z serwisu oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników serwisu.


II. Postanowienia ogólne


1. Przedmiotem regulaminu jest prezentacja ofert obiektów Użytkowników w internetowych katalogach bazy: www.superwczasy.pl, której właścicielem jest Agencja Finansowo - Turystyczna Proton Anna Budna, ul. Żywokostowa 8 Poznań 61-680 nip 782-216-00-93.


2. Akceptacja regulaminu oznacza przyjęcie wszystkich postanowień określonych w niniejszym regulaminie.


3.Gośc – osoba odwiedzająca portal bez dostępu do autoryzowanej części portalu.


4.Użytkowsnik - osoba tworząca treść ogłoszenia i publikująca w portalu.


5.Administrator – osoba konfigurująca system i zarządzająca treścią.


6. Pakiet – opłata za korzystanie z płatnej części serwisu w określonym serwisie.


III. Zasady ogólne korzystania z serwisu


1. Użytkownik ma obowiązek uzyskać odpowiednie prawa i zgody na umieszczenie w serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w serwisie przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.


2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu, oraz od korzystania z serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora. 


3. Przeglądanie ofert umieszczonych w serwisie jest bezpłatne.


IV. Funkcjonalności serwisu superwczasy.pl świadczenie bezpłatne


1.Goście portalu mają możliwość korzystania z funkcjonalności serwisu niewymagających wykupienia pakietu. Korzystanie z części serwisu wymagającej wykupienie pakietu nie jest możliwe bez wcześniejszej rejestracji użytkownika.


V. Funkcjonalności serwisu superwczasy.pl świadczące odpłatnie


1.Do odpłatnych usług serwisu, w szczególności należy korzystanie z pakietów ogłoszeniowych: pakiet brązowy, pakiet srebrny, pakiet platynowy oraz pakiet złoty.


2.Korzystanie z odpłatnej części serwisu następuje po wniesieniu odpowiedniej opłaty. 


VI. Rejestracja i publikowanie ofert


1.Użytkownik może samodzielnie zarejestrować się w serwisie wypełniając obowiązkowe pola.


2.Użytkowsnik samodzielnie dodaje ogłoszenie każdego obiektu poprzez wybór pakietu ogłoszeniowego. Pakiet determinuje jak długo ogłoszenie będzie dostępne w systemie oraz z jakim priorytetem wyświetla się ono na liście ogłoszeń.


3.Użytkowsnik samodzielnie wypełnia podstawowe informacje o obiekcie, dodaje atrybuty ogłoszenia oraz zdjęcia. 


4.Ostatnim krokiem dodawania ogłoszenia jest opłacenie ogłoszenia. Użytkownik powinien potwierdzić chęć zakupu ogłoszenia oraz dokonać wpłaty.


5.Czas ogłoszenia jest liczony od momentu poinformowania portalu o dokonanej wpłacie.


6. Jeśli Administrator znajdzie błędy w treści oferty ogłoszeniowej obiektu, to ma prawo do ich poprawienia bez obowiązku powiadamiania o tej sytuacji Użytkownika.


7. Na życzenie Administrator może dodać ogłoszenie Użytkownika na podstawie dostarczonych danych lub wskazania strony WWW, na której można znaleźć potrzebną informację.


8. Wymaganiem Administratora jest, aby ogłoszenia były dodawane wraz ze zdjęciami. W przypadku braku wymaganych zdjęć publikacja oferty Użytkownika może zostać wstrzymana do czasu ich dodania.


9. Administrator ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć pod kątem skompresowania lub skadrowania.


VI. Odpowiedzialność i zobowiązania


1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane w serwisie przez Użytkowników, za ich rzetelność, prawdziwość oraz autentyczność fotografii.


2. Administrator jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem funkcjonowały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.


3. Administrator ma prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.


4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą spowodowaną działaniem osób trzecich. 


5. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i ponosi pełną odpowiedzialność za ich publikację w Serwisie Administratora.


6. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować swoją ofertę.


VII. Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych


1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych obiektu w Serwisie Administratora oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o "O ochronie danych osobowych" - Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883.


2. Pokazywany adres e-mail na stronie z ogłoszeniem reklamowym obiektu Użytkownika jest w pełni zabezpieczony przed spamerskimi programami skanującymi poprzez odpowiednie zakodowanie.


3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.


4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta i ogłoszenia reklamowego Użytkownika.